Sekolah modal serakah

Beberapa minggu yang lalu saya dikontak oleh teman satu angkatan semasa kuliah S1 di Teknik Perkapalan ITS. Intinya saya diminta hadir sebagai narasumber talkshow memperingati Lustrum ke XII jurusan, berbicara tentang pengalaman selama di kampus dan di dunia kerja. Acaranya tidak main-main, talkshow marathon dari angkatan pertama (P-1) hingga angkatan terakhir (P-59), dari Oktober hingga... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑